CHUYÊN BAO BÌ - DỤNG CỤ LÀM BÁNH
CÂY CỦI LỚN N20 Cư Xá Phú Lâm A, P12, Q6, TPHCM    CÂY CỦI LỚN Thời gian làm việc: Từ 9h00 am - 19h00 pm
Xu hướng tìm kiếm : Khuôn bánh kem | khuôn nhôm | khuôn trái ...

0389663112

0866793847

0

SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM

SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM

SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM

SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM

SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM

Sản phẩm

 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM
 • SET 100 TÚI KẸO 4 MẪU CHỮ 5X11CM

 • Giá : 20.000 VNĐ
 • Giá cũ : 26.000 VNĐ
 • Mã sản phẩm : GK011
 • Phân loại sản phẩm:
 • VÀNG
 • Số lượng: Tổng giá
Chi tiết Bình luận

Túi kẹo 4 mẫu chữ: Nice, Sweet, Happy, Smile

Set 98-100 cái

Kích thước 5x11cm

PHONE
SMS
MAP